BẢNG GIÁ GOOGLE ADS TẠI QUẢNG CÁO ONLINE AZ

Nội dung

Tạo lập, tối ưu chuẩn SEO

Số lượng thành viên nhóm

Viết bài

Chia sẻ bài viết vào nhóm

Thiết kế banner

Thiết kế ảnh bài viết

Làm video

Báo cáo kết quả

START

Tạo lập, tối ưu chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: 1000

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: 20

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: 4

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: 2

Báo cáo kết quả: ✔️

4,990,000VNĐ/ tháng

PRO

Tạo lập, tối ưu chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: 5000

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: 30

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: 6

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: 4

Báo cáo kết quả: ✔️

8,990,000/ tháng

Premium

Tạo lập, tối ưu chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: Trao đổi với khách

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: Trao đổi với khách

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: Trao đổi với khách

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: Trao đổi với khách

Báo cáo kết quả: ✔️

GIÁ LIÊN HỆ/ tháng

BẢNG GIÁ FACEBOOK ADS TẠI QUẢNG CÁO ONLINE AZ

Nội dung

Tối ưu nhóm chuẩn SEO

Tăng số lượng thành viên nhóm

Viết bài

Chia sẻ bài viết vào nhóm

Thiết kế banner

Thiết kế ảnh bài viết

Làm video

Báo cáo kết quả

START

Tối ưu Fanpage chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: 100-150

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: 20

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: 4

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: 2

Báo cáo kết quả: ✔️

3,499,000VNĐ/ tháng

PRO

Tối ưu Fanpage chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: 200-250

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: 30

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: 6

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: 4

Báo cáo kết quả: ✔️

6,499,000/ tháng

Premium

Tối ưu Fanpage chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: Trao đổi với khách

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: Trao đổi với khách

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: Trao đổi với khách

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: Trao đổi với khách

Báo cáo kết quả: ✔️

GIÁ LIÊN HỆ/ tháng

BẢNG GIÁ TIKTOK ADS TẠI QUẢNG CÁO ONLINE AZ

Nội dung

Tối ưu nhóm chuẩn SEO

Tăng số lượng thành viên nhóm

Viết bài

Chia sẻ bài viết vào nhóm

Thiết kế banner

Thiết kế ảnh bài viết

Làm video

Báo cáo kết quả

START

Tối ưu Fanpage chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: 100-150

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: 20

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: 4

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: 2

Báo cáo kết quả: ✔️

3,499,000VNĐ/ tháng

PRO

Tối ưu Fanpage chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: 200-250

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: 30

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: 6

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: 4

Báo cáo kết quả: ✔️

6,499,000/ tháng

Premium

Tối ưu Fanpage chuẩn SEO: ✔️

Tăng like, theo dõi Fanpage: Trao đổi với khách

Viết bài giới thiệu sản phẩm – dịch vụ: Trao đổi với khách

Chia sẻ bài viết vào nhóm: ✔️

Thiết kế banner: Trao đổi với khách

Thiết kế ảnh bài viết: ✔️

Làm video: Trao đổi với khách

Báo cáo kết quả: ✔️

GIÁ LIÊN HỆ/ tháng

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CÁC GÓI CHĂM SÓC – PHÁT TRIỂN GROUP FACEBOOK

Điều kiện thanh toán

Khi thanh toán 3 tháng/ lần

Khi thanh toán 6 tháng/ lần

Khi thanh toán 12 tháng/ lần

Mức chiết khấu gói Start G

Khi thanh toán 3 tháng/ lần: 3%

Khi thanh toán 6 tháng/ lần: 5%

Khi thanh toán 12 tháng/ lần: 7%

ĐĂNG KÝ
Mức chiết khấu gói Pro G

Khi thanh toán 3 tháng/ lần: 3%

Khi thanh toán 6 tháng/ lần: 5%

Khi thanh toán 12 tháng/ lần: 7%

ĐĂNG KÝ
Mức chiết khấu gói Premium G

Khi thanh toán 3 tháng/ lần: Trao đổi với khách

Khi thanh toán 6 tháng/ lần: Trao đổi với khách

Khi thanh toán 12 tháng/ lần: Trao đổi với khách

ĐĂNG KÝ

QUẢNG CÁO ONLINE AZ

“Làm cho việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn”

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp, cửa hàng thay đổi cách bán hàng, quản lý hiệu quả hơn bằng cách cung cấp dịch vụ Digital Marketing đột phá, có thể ứng dụng dễ dàng, nhanh chóng với chi phí thấp, cụ thể:

  • Tháng 3/ 2017, Quảng cáo Online AZ chính thức cho ra mắt trên thị trường bộ Quy trình triển khai Marketing đầu tiên tại Việt Nam.
  • Giúp chủ shop có thể kinh doanh bất cứ sản phẩm nào mà không sợ chi phí quảng cáo gia tăng, chi phí thấp và nhận được hiệu quả cao nhất.
  • Phân tích thị trường, phân tích đối thủ đưa ra giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI